Home > Vzdělání > Rytmické cítění – základ řeči i pohybových dovedností

Rytmické cítění – základ řeči i pohybových dovedností

Raz, dva, tři … začínáme
Kdo by tento pokyn alespoň někdy ve svém životě nezaslechl, že?
Povětšinou se jedná o přípravný výrok, který má za úkol upozornit na nějakou zásadní chvíli, jež přichází. V životě však lze uváděný slova využívat pro mnohé různé příležitosti.
V souvislosti s výchovou malých dětí je nejčastěji užíván rodiči a vychovateli k navození atmosféry nadcházejících rytmických cvičení či k jejich vlastnímu korigování tak, aby se děti mohly naučit určitému opakujícímu se vzorci.
 udávání rytmu
Rytmika není jen pro hráče na trombon
Případně jiný hudební nástroj. Ani se neomezuje pouze na jedince živící se skládáním hudby nebo tanečními vystoupeními. Její základy jsou důležitým nástrojem, za jehož pomocí se každý jeden z nás učí řádu světa (který se vyznačuje určitým pravidelným opakováním, například biorytmy, střídáním ročních dob a podobnými jevy), stejně jako i řádu řečového projevu, který máme jako děti za úkol si co nejdříve a nejlépe osvojit. Bez této dovednosti jsme totiž jinam mezi ostatními osobami vysoce znevýhodňováni.
 
Pro učitele, vychovatele a další pečovatele o dítě
Učitelé v mateřských školách vedou děti k tomu, aby vytleskávali rytmus určité hudební skladby či vlastního zpěvu.
Na základních školách pak pedagogové užívají tleskání do rytmu k tomu, aby děti poučily o skládání slov a jejich slabikování.
Jako rodiče si zvykneme užívat tři výrazná, po sobě jdoucí, tlesknutí k tomu, abychom zaujali pozornost dítěte, jež v daném momentu ví, že bude následovat důležité oznámení.
 bicí nástroj
Bez rytmických nástrojů se při výchově a vzdělávání dětí jednoduše neobejdeme. Je tedy důležité si uvědomit jejich význam a osvojit si vhodné možnosti jejich využívání., Usnadníme tím život sobě i svým potomkům, kteří nabyté dovednosti vycházející z rytmiky a rytmizace jistě později velmi ocení, a to nejen při výuce.