Home > Kultura > Po stopách Mayů, Aztéků, Olméků, Zapotéků i Mixtéků

Po stopách Mayů, Aztéků, Olméků, Zapotéků i Mixtéků


Mezi jedny z nejstarších obyvatel mexikose řadí Máyové. Tito obyvatelé se nacházeli v okolí Mexika a Střední Ameriky. Obyvatelům se takto přezdívalo z důvodu toho, že si uchovávali své kulturní a jazykové tradice. V roce 2012 prý podle různých verzí skončil cyklus mayského kalendáře, který se tedy jak už z názvu vyplývá, řadil k Máyům. Jejich jazykem je španělština. Dnes ještě stále existuje mnoho máyským skupin jako jsou například Tzotzilové, Tzeltalové či Čolové.

pyramida

Aztékové

Také žili na území Mexika ale jejich původ je nejistý. Byli zpočátku velmi bojovní.

Kolem 15. století ovládali téměř celé Mexiko. Později se ale začali věnovat obchodováním a řemeslnictvím. Byli napadeni Španěly a zahubeni. Byli převážně zemědělci. Pěstovali mnoho rýže, bavlny, banánů, vanilky apod. Stavěli vysoké a překrásné chrámy, vodovody, mosty apod.

omsk

Olmékové

Opět pochází z Mexika, kde se objevili okolo roku 1200 př. n. l. Velmi vzrůstala jejich populace, jelikož sídlili v místě, kde se velmi dařilo zemědělství.  Jejich kultura vznikla jako první na pobřeží Mexického zálivu. Byli první, kteří začali stavět chrámy a další různá posvátná místa. Byli dobrými matematiky i astronomy. Pád jejich kultury narušil rovnováhu mnoha různých oblastí.

Zápotékové

Tomuto národu se přezdívalo válečnický. Byli velmi ovlivněni olméckou kulturou, kterou přejali a přetvořili. Nejdůležitějším městem v té době bylo Monte Albán, které se stalo politickým a obchodním centrem. Hlavními bohy Zápotéků byl bůh deště Cocijo a bůh světla

Coquihani. Symbolem země byl jaguár. Při obřadech občas obětovávali zajatce. Měli dokonce své vlastní písmo a kalendář.

Mixtékové

Označení Mixtékové se používalo pro starověkou indiánskou kulturu. V 11. století pronikli do oblasti Zápotéků a obsadili město Monte Albán. Velmi vynikli ve zlatnictví, malování a šperkařství. Bohužel ale podlehli Aztékům. Byli nezávislým panstvím a bydleli náhodně. Zajímavostí je, že již v té době používali mnoho technik například na výrobu náušnic, náhrdelníků, prstýnků apod.