Home > Vzdělání > Psaní závěrečné práce, jak začít a na co si dát pozor

Psaní závěrečné práce, jak začít a na co si dát pozor

Psaní závěrečné práce je pro každého studenta jiný oříšek. Zatímco jeden začíná psát práci s ročním předstihem, poctivě konzultuje, vyhledává obsáhlou literaturu, další se zavře na pár dnů do knihovny a práci napíše na poslední chvíli. Ve výsledku je na vás, jaká varianta vám vyhovuje, ale dle toho také volte vedoucího. Jak začít psát?
1.      Téma práce
Jako první věc je na vás, rozhodnout si, jakému tématu se budete věnovat. Téma samozřejmě musí odrážet váš studijní obor. Téma práce nemusí být hned úplné nebo dokonalé, v průběhu psaní se bude mírně měnit, upravovat, odchylovat či přibližovat ale důležité je mít aspoň rámcově představu o čem budete psát.
mladý student
2.      Vedoucí práce
Poté, co si vyberete téma, je na řadě vedoucí. Vedoucího můžete zvolit jak z vaší katedry, ústavu, fakulty ale také z venku, takzvaného externího vedoucího práce. Základem je, že daný vedoucí práce musí mít aspoň stejný titul, kterého máte dosáhnout, nebo ještě lépe vyšší. Některé fakulty nedoporučují externisty, většinou najdete tyto instrukce v metodickém pokynu děkana. Vedoucí musí být odborníkem na vaše téma, proto je jeho výběr až druhým krokem.
část knihovny
3.      Metodologie
Pokud už máte zvolené téma, je na řadě výběr metodologie. Rozhodněte se, zda budete provádět kvalitativní či kvantitativní výzkum a od toho se odpíchnete. Pokud si nejste jistí, poraďte se s vaším vedoucím práce, ten by měl být schopný vám poradit jaký metodologický postup zvolit. Můžete také oslovit jiné vyučující a poprosit je o radu. Metodologie výzkumu udělá opravdu hodně, je důležité, abyste metodě opravdu rozuměli, výzkumná část práce je totiž to nejdůležitější na vaší práci. Teorie je vlastně takový úvod k výzkumu, který provedete. V teoretické části totiž málokdy překvapíte, výzkumem můžete komisi naklonit na svoji stranu. Jakmile budete mít jasno, jak bude vypadat výzkum, můžete se pustit do teoretické části práce.