Home > Podnikání > Tak snadné to není

Tak snadné to není

Kdo má se soukromým podnikáním své zkušenosti, dobře ví, že se toto nedá provozovat jenom tak bez rozmyslu, bez přípravy a hlavně bez neustálého starání se, jež nikdy nekončí.
Protože být podnikatelem, to neznamená jenom pořídit si dejme tomu továrnu, nakoupit do ní stroje, naplnit sklad zásobami materiálu, náhradních dílů a dalších nezbytností, najmout si zaměstnance a pak se s potěšením dívat, jak člověku přibývají korunky a nejlépe rovnou miliony na účtu.

statistika

Pokud člověk podobný podnik vlastní nebo aspoň za někoho spravuje, potřebuje pochopitelně vše dosud zmíněné, ale neobejde se ani bez mnohého z toho dosud nezmíněného. Pokud tedy chce mít nadějné vyhlídky do budoucnosti.
Protože jak už je dávno známo, vyžaduje taková firma kromě jiného (a dost možná především) i pořádek. Protože tam, kde panuje nezájem nebo chaos, si přijde na své kdekdo, jen majitel ne. A aby se s nepořádky všeho druhu zatočilo, je třeba funkční podnikový informační systém.

Protože si jistě dokážete představit, jak nedobře se bude dařit firmě nemající v pořádku účetnictví nebo daně. Taková má zaděláno přinejmenším na nemalé problémy.
A o mnoho lépe nedopadne ani podnik, který má chaos, ne-li dokonce něco, pro co není ani „chaos“ dost výstižné slovo, ve skladovém hospodářství, fakturacích, pořizování zakázek, objednávkách a logistice.
Vzkvétat nemůže ani firma, mající závažné nedostatky v řízení vztahů se zákazníky, ve správě dokumentů a kontaktů, která má špatné nebo nedostatečné informace o klientech a dodavatelích.

výpočty

A třeba o tom, co se s oblibou nazývá „lidské zdroje“, evidence výkonů, časová evidence, docházka, správa projektů a plán služeb, se už rozepisovat vůbec netřeba. Protože si jistě každý dokážete představit, jak je nejednou složité přimět k práci někoho líného, a zaonačit to tak, aby ti, kdo mají pracovat, pracovali i v době, kdy se nikdo nedívá. A to nejen v době, kdy nízká nezaměstnanost nutí podnikatele brát prakticky kohokoliv, kdo se o práci uchází.
Podnikový informační systém není jistě všespasitelný. Protože i ten závisí na lidech, kteří jak známo nejsou dokonalí. Ale přesto tento dokáže hodně pomoci. A proto se na něj vyplatí vsadit.