Home > Muži > Pirát není žádný přitažlivý hrdina

Pirát není žádný přitažlivý hrdina

Je jedno výhradně mužské povolání, kterým jsou ženy odnepaměti fascinovány. Ženy let minulých mohly své oči nechat na slavném Sandokanovi a ty dnešní utápějí svůj zrak v pohledu Johnnyho Deppa, který je tak úžasný jako Jack Sparow.
bezzubý pirát

·        Přitom je pirát obyčejný zloděj, který se plaví po moři.
Proč jsou tedy pro ženy natolik přitažliví? Protože je tak film nabízí. Pokud by některý režisér natočil skutečnost, asi by vzdychání hned ustalo. Současný pirát není totiž krásný hrdina s horou svalů a uhrančivým pohledem, ale pěkný prevít. Dnes ohrožují hlavně pobřeží Jižní Ameriky a Afriky a neváhají použít automatické zbraně i děla. Námořní piráti brázdili mořské hladiny už od starověku. Nejvíce se pirátství rozšířilo až v období kolonizace, kdy španělští mořeplavci přiváželi z Ameriky různé poklady. Tudíž to byli vlastně také piráti, jenže okrádali domorodce na pevnině.
lebka s okem

Problém stále trvá

K omezení pirátství došlo až v první polovině osmnáctého století, kdy se proti nim spojily evropské státy a hrozily jim vysokými tresty. Piráti se tedy staly vyděděnci společnosti. Podle některých zdrojů ale dělali i dobré skutky.
·        Tím bylo osvobozování otroků, kteří se plavili na otrokářských lodích.
·        Nevozili je zpět do jejich domoviny, ale přibírali je do svých řad.
Velkým problémem je novodobé pirátství pro Nigérii. Tam se dokonce jedná o organizovaný zločin. Piráti se spojí se správou přístavů, kde získají patřičné informace. Pak jednoduše vytipovanou loď v přístavu vyberou. Někteří námořníci používají zajímavou fintu.
pirátská loď
Místo vlajky své země si pověsí vlajku bývalého Sovětského svazu. Místní lupiči se právem obávají těchto námořníků, kteří se s nimi v minulosti vypořádali velice svérázným způsobem. Tak svérázným, že se žádný zloděj na pevninu z lodě živý nedostal. Moderní piráti jsou opravdová hrozba. Nezabývají se „jen“ lupičstvím, ale také únosy a vraždami.