Home > Muži > Má počítač mysl či nikoliv, aneb když velcí muži přemýšlí

Má počítač mysl či nikoliv, aneb když velcí muži přemýšlí

JOHN SEARLE

 • V několika svých tezích ztotožňuje lidskou mysl k softwaru (počítačovému programu) a k hardwaru (počítači) mozek člověka.
 • Jeho myšlenky se ubírají k závěru, že počítače nemohou mít vědomí nebo dokonce myslet. Jak dospěl k tomuto závěru?
 • Tvrdí, že digitální počítač, ač má podobné mentální stavy jako člověk, si nemůže vystačit s počítačovým programem. Pouze lidský mozek má sílu realizovat počítačový systém.
 • Není v možnostech počítačů dát mysl nějakému systému.

žárovka na tabulce
Čínský pokoj

 • Počítačovým expertům svou teorii předkládá na tzv. paradoxu čínského pokoje. Digitální počítač nemůže porozumět smyslu, jelikož má k dispozici jen formální znaky a program jejich použití stejně tak jako nemůže porozumět cizinec čínským znakům.
 • Může je sice znát a formálně používat při sestavování odpovědí na otázky, ale nerozumí významu. Počítač se může pouze naučit povely a pokyny, které mu jsou na počátku vloženy.
 • Searle si představil muže sedícího v uzavřené místnosti, který neumí jediné slovo čínsky a dostává do schránky otázky psané čínskými znaky. Muž si vyhledá dané znaky v tabulkách a vloží do schránky list se znaky, které podle tabulek znamenají správnou odpověď.
 • To je v podstatě totéž, co by dělal počítač, který zdánlivě „umí“ čínsky. Na základě této logiky neumí čínsky muž v místnosti ani počítač. Oba totiž provádějí výhradně bezmyšlenkovité manipulace se symboly.
 • Searle v uvažování však pokračuje dále a představuje si, že se muž tabulky naučí nazpaměť. Celý systém tak bude zvnitřněn – a on stejně nebude čínsky umět.

 knihy v knihovně
LLEWELLYN FALCO

 • Je podepsán pod projektem Teaching Kids Programming
 • Odborník na vzdělávání dětí a programátor vzniku vzdělávacích programů, absolutně souhlasí, že jsou počítačové hry pro dětí vhodné.
 • Pokud si s nimi nejen užívají (jako např. X-Box), ale i vzdělávají, jsou o to cennější.

údaje a mapa
Počítačové hry

 •  Pomocí nové počítačové hry Castle Sieges mohou žáci velmi zajímavým způsobem poznat Středověk. Tuto unikátní cestu časem Karla IV., Zikmunda i dobové Prahy, oblečením, zbraní, architektury zprostředkovává Warhorse studio a podílejí se na ní čeští grafici, historikové, grafici.
 • Podle Falca není žádná souvislost tím, že jsou děti násilné, když hrají počítačové hry. Tvrdí, že naopak v dnešním světě jsou lidé a děti obecně méně násilnější, pouze se o tom více mluví veřejně.
 • Souhlasí s názory expertů, kteří říkají, že pokud se děti zabaví násilím ve videohrách, zbyde jim méně času na to, aby jej provozovali ve skutečnosti.
 • Do podvědomí lidí se dosta lLlewellyn Falco vznikem webuTeachingKidsProgramming.org.
 • Ten učí děti základům programování a počítačové gramotnosti.
 • Naopak ale zastává názoru, že jsou děti dnešní doby méně empatické a nápomocné druhým. A za toto neviní videohry, ale internetové prostředí.